Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Κύπρος δεν ξεχνώ

Κύπρος 1974-2015, 40 χρόνια και 267 ημέρες, δεν ξεχνώ, διεκδικώ #Κύπρος #Cyprus #kypros74 #Greece #Ελλάδα #denksexno